میلاد حضرت فاطمه ( س ) ، روز مادر و روز زن مبارک باد

 

میلاد حضرت فاطمه ( س ) ، روز مادر و روز زن مبارک باد

 

« شعر سبا : فاطمه ( س ) »

فاطمه دُخت پیمبر ، قرۀ العین نبی                                     

                                                            فاطمه اُم ابی ها ، همچو تاج سرمدی

فاطمه زیبای عالم ، فاطمه عشق خدا                                      

                                                             فاطمه عشق علی ، یار علی مرتضی

فاطمه روح امامت ، او بود نورالهدی                                         

                                                               فاطمه همراز حیدر ، او بود نور خدا

فاطمه مظلوم دوران ، شاهد جور زمان                                   

                                                            فاطمه بانوی کوثر ، قبر او گشته نهان

فاطمه تاج زنان ، منصورﮤ روی زمین                                     

                                                             فاطمه الگوی پاک و جای او خُلد برین

 


/ 1 نظر / 14 بازدید
مازیار

دعوتید به یک شعر متفاوت خطاب به حضرت زن[گل]