صلح

peace = P , E , A , C , E

* P : powerfulness : have power with kindness & liberality and having situation & chance for evaluating & criticism of existing power


* قدرتمندی :

1 -   داشتن اقتدار در عین مهربانی و بخشش ( نظیر آیات متعددی از سوره الشعراء ( 8 بار ) که در آن آمده است :   «  همانا خدای تو خدای بسیار مقتدر و مهربان است »

2 -   و همچنین وجود موقعیت و عرصه ای برای  نقد قدرت موجود ( نقد سازنده )

 

* E : empowerment  : creation & optimal use of chances & resources for achieving permanent progressing for all people

 

* توانمندی و توانمند سازی : ایجاد و بهره برداری مناسب و عادلانه از فرصتها و منابع برای نیل به توسعه پایدار برای همه انسانها ( نه فقط یک نژاد ، یک جنسیت و یا یک گروه خاص سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی )  

 

* A : avoidance of violence ( in dimension of  personal , familial  and social life ) and avoidance of political & military hegemony


* پرهیز از خشونت ( در ابعاد فردی ، خانوادگی و اجتماعی )    و همچنین پرهیز از سلطه سیاسی و نظامی بر  سایر کشورها  

 

 

* C : corrections ( in approaches , behaviors , believes and attitudes that would be comprised , creation of  friendship , safety & protection for all of human around the world


* اصلاحات : اصلاح روشها ، رفتارها و رویه های موجود به صورتی که متضمن ایجاد دوستی ،  آشتی و افزایش امنیت برای انسانها باشد

 

* E : exchange of views on cultures & civilizations in order to identification other cultures and cultural interchange


* تبادل نظرات در زمینه مسائل فرهنگی ( گفتگوی فرهنگها و تمدنها ) به منظور
 
1 - شناخت هر چه بیشتر سایر فرهنگها و افزایش تبادلاتمثبت فرهنگی ( با پرهیز از پذیرش تهاجم فرهنگی ) بین جوامع از طریق ابزار هائی نظیر:

1 - 1 - ابزار هائی نظیر هنر ، رسانه ها و محصولات فرهنگی و

2 - 1 - استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ایجاد و توجه به بانک های اطلاعاتی در زمینه پژوهشهای فرهنگی ) 

3 - 1 -  ایجاد و توجه به شناسنامه فرهنگی برای هر کشور ،

4 - 1 - برگزاری  نمایشگاه ها ی هنری ، همایشها و  هم اندیشی ها در    زمینه های شناخت فرهنگ سایر ملل و گفتگو و تبادل نظر برای رسیدن به صلح ، عدالت و امنیت در جهان


 

** موانع رسیدن به صلح و آرامش در زندگی خانوادگی ، جامعه و جهان  **

 

* کم رنگ شدن معنویات و عدم پای بندی به اصول اخلاقی درزندگی فردی و اجتماعی


* نوع تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان در سطح خانواده ، مدرسه و جامعه : اکتساب و یادگیری خلقیاتی نظیر قدرت طلبی وبرتری جوئی ، اعمال خشونت جهت رسیدن به اهداف و گرفتن امتیاز ، حسادت  ، کینه توزی و خصومت ورزی ، عدم رعایت حقوق دیگران و زیاده خواهی و 000 از والدین ، همسالان و  محیط مدرسه و 0000

 

* نوع محتوای منتقله از محصولات فرهنگی و رسانه ها که در جهت تقویت روحیه پرخاشگری و خشونت طلبی باشد ( نظیر محتوای کتاب ها ، CDها ، بازیهای  رایانه ای و 0000 )


* وجود آسبیهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر مختلف در سطح جامعه ( اعتیاد ،  فساد و فحشاء ، طلاق و  نزاع های خانوادگی ، مصرف الکل ، بیکاری و 000000 )

 

* وقتی تروریسم در نقاط مختلف جهان قربانی می گیرد و افراد افراطی و خشونت طلب برای رسیدن به اهداف خود ، به جای روشهای منطقی ، از زور و خشونت استفاده می نمایند ، استقرار صلح در جهان با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد .


* وقتی یکی از پر منفعت ترین تجارت ها ، تجارت و قاچاق اسلحه و انسان باشد ، رسیدن به صلح و آرامش بشری در هاله ای از تاریکی قرار خواهد گرفت .

* وقتی هنر اصیل ، جای خود را به ابتذال می دهد و از هنر در جهت انحطاط فرهنگی و ترویج ارزشهای غیر اخلاقی استفاده شود ، گوئی رسیدن به صلح ، امنیت و مکارم اخلاق یک رویای شیرین خواهد بود . 


* عدم آگاهی افراد جامعه نسبت به قدرت و کارآئی سازمانهای مردم نهاد            ( NGO ها ) در زمینهاستقرار صلح  در سطح ملی و بین المللی ( از طریق آموزش و ارتقاء آگاهی های اجتماعی ، ایجاد همبستگی و ائتلاف در زمینه صلح به طور مثال از طریق کنگره های هم اندیشی ، راهپیمائی ، ایجاد شبکه های اجتماعی فعال  در زمینه  صلح و 0000

 

* عدم کارآئی سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل ، شورای امنیت و 000 جهت پیشگیری از جنگ و استقرار صلح در جهان

 

 

/ 1 نظر / 162 بازدید
butterfly

[دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست]