نخبه

« نخبه : ن ، خ ، ب ، ه »

* ن :

1 -      نو آوری ، خلاقیت ، ابتکار ، ابداع

2 -    نیازمند تغییر و تحولات مثبت در امور عادی ، جاری و راهبردهای موجود و در نتیجه اقدام بر اساس  تفکر خلاق برای رسیدن به راهبرد ها ، روشها و ابزارهای جدید


* خ :

              خصیصه های ویژه نظیر :

1 - بهره مندی از نیروی خرد و اندیشه ورزی ،هوش ، خلاقیت و قدرت یادگیری بالا

2  - ذهن جستجوگر ، دقت نظر در امور و پدیده ها و جامع نگری

 3 - توانایی تحرک بخشی و ایجاد پویایی در سازمان ، جامعه و جهان


* ب :

1 -    بودن در مسیر دانایی و کسب علوم و فنون

2 -     بالندگی

3 -    بارز بودن ( به عبارتی متفاوت و بارز بودن استعدادها و توانمندی ها )       { البته این متفاوت و بارز بودن نباید در جهت کبر ، غرور و فخر فروشی به      عامه مردم باشد زیرا این نقیصه می تواند به عنوان آفت نخبگی تلقی گردد }


* ه :

1 -      هسته تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها

2 -      هستی بخشی به رویا ها و تخیلات به عبارتی توانایی از قوه به فعل رساندن تفکرات ، ظرفیت ها و  راه حل ها

                        

 


 

/ 0 نظر / 11 بازدید