اعتدال

 

* اعتدال : « ا ، ع ، ت ، د ، ا ، ل »  *

 

« اعتدال گرایی ، نیاز مبرم امروز در جوامع بشری »

 

« و ما همچنان ، شما مسلمین را به آیین اسلام هدایت کردیم و به اخلاق معتدل ( میانه روی ) و سیرت نیکو بیاراستیم تا گواه مردم باشید ( و سرمشق درستی اخلاق ) تا نیکی و درستی را سایر ملل عالم از شما بیاموزند ، چنانکه پیغمبر {( حضرت محمد ( ص ) }، را گواه شما کردیم تا شما از وی بیاموزید »

« سوره بقره ، آیه 143 »


 

* ا :

1 -     اجتناب از افراط و تفریط و قرار گرفتن در مسیر « میانه روی »

2 -      اجتناب از تنگ نظری و داشتن وسعت نظر ( جامع نگری )

3 -     اعتقاد به روش بحث و گفتگو برای حل و فصل مسائل و چالش ها برای رسیدن به آرامش و ثبات

 

* ع :

1 -     عدالت ورزی ( قرار دادن هر چیز در جایگاه واقعی خویش )

2 -      عبور از منیت ها ( خود محوری ها ) و گذشتن از ظلمات جهل به سمت نور آگاهی و بصیرت

 

* ت :

1 -     ترسیم یک نقشه ی راه زمان بندی شده جهت پیشگیری از بروز افراط و تفریط در امور و اقدامات

2 -     تعصب بی مورد ، غیر منطقی و افراطی نداشتن

 

* د :

1 -     دنباله روی از حق ، حقیقت ، عقلانیت و پرهیز از دروغ ، ریا و تزویر

2 -    داشتن معیار و میزان برای سنجش اعتدال در افراد ، امور و اقدامات ، به عبارتی داشتن معیار و میزان هایی منبعث و برگرفته شده از وحی ( قرآن ) و عقل ( جهت اطمینان پیدا نمودن از تحقق اعتدال در زندگی فردی و اجتماعی )

3 -    دوری از شتابزدگی در تصمیمات ، تحلیل ها ، سیاستگذاری ها و اجرای اقدامات

 

* ا :

1 -   آگاهی و بصیرت داشتن ، زیرا در بسیاری از موارد داشتن جهل و نا آگاهی سبب افراط و تفریط می گردد

2 -   اتصال به ریسمان الهی جهت رسیدن به نیروی فرقان ( قدرت تشخیص حق از باطل ) ، به عبارتی                                

(  با خدا باش ، پادشاهی کن                       بی خدا باش ، هر چه خواهی کن )

 

* ل :

1 -    لطافت روح ، حفظ آرامش و خونسردی و پرهیز از خشونت

2 -    لزوم رعایت انضباط منطقی در برنامه ریزی ها و اجرای اقدامات

3 -   لحاظ نمودن یک طرح و برنامه منطقی ، متناسب با شرایط و امکانات موجود و زمان بندی شده برای انجام اقدامات جهت پیشگیری از افراط و تفریط در کارها و پیروی منظم از آن 

/ 0 نظر / 17 بازدید