شکر نعمات الهی

** شکر نعمات الهی **

 

* تعریف : شکر ، یادآوری نعمت ، اظهار آن و استفاده درست از آن نعمت است


* اقسام شکر :

1-   زبانی (گفتن کلماتی نظیر الحمد الله )

2 -  قلبی ( یاد آوری نعمات الهی و وجود احساس خشنودی و رضایت مندی از آنها )

3 -  عملی ( به کار بردن هر نعمت در جای خود و در مسیر حق و ثواب و نیالودن و صرف نکردن آن در مسیر نا حق و گناه ) 

 

 

* آثار و فوائد شکر نعمات الهی :

1 -   افزون شدن نعمات در زندگی فردی و اجتماعی و  دوام یافتن آنها

2 -    رفع عذاب و بلایا در این دنیا و رهائی از عذاب اخروی

3 -   کسب رضایت خداوند و پاداش الهی

4 -  کاهش گناه و فساد در زمین ( زیرا بسیاری از گناهان به دلیل ناخرسندی از داشته ها و زیاد طلبی ها می باشد )


** شکر ( ش ، ک ، ر ) **

 

 

* ش : شکایت نکردن از کمبودها ، فقدان ها و عدم اجابت خواسته ها در زندگی ( که ممکن است این موارد برای آزمایش و امتحان الهی و یا به سبب گناهان خودمان و یا در جهت افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها و قرار گرفتن بندگان در مسیر رشد ، تعالی و کمال باشد )

 ( خداوند متعال هر آنچه را به بنده خود داده ، نعمت است و هر چه را نداده است بر مبنای حکمت او و مصلحت بنده  می باشد { البته پس از برنامه ریزی و تلاش بنده در زندگی }

 

* سوره فجر : آیات 14 الی 20 :

* اما انسان ، چون خدا او را به رنج و غمی مبتلا سازد ، سپس به احسان خود او را نعمتی برای آزمایش و امتحان بخشد ، در آن حال ( مغرور ناز و نعمت شود ) گوید : خدا مرا عزیز و گرامی داشت *

 

* و چون او را باز برای آزمودن ، تنگ روزی و فقیر کرد  ( دلتنگ و غمگین شود ) و گوید : خدا مرا خوار گردانید *

 

* چنین نیست (بلکه به گناه بخل و طمع خوار شوند ) چون هرگز                      یتیم نوازی نکنند *

 

* و فقیر را بر سفره طعام خود به میل و رغبت ننشانند *                   

 

* و ( بنا حق ) مال ارث را به تمامی می خورند ( و مراعات حق وارثان ضعیف مانند زنان و دختران و صغیران را نمی کنند ) *  

 

* و سخت فریفته و مایل به مال دنیا می باشند ( و به ثواب آخرت هیچ               نمی پردازند ) *


 

 

شکر ( ش ، ک ، ر ) **

* ک :  " کاستن از آرزوهای دور و دراز و واقع بین بودن در زندگی  ،  عدم        شکر گزاری گاهی به دلیل وجود روحیه طلب کاری از خداوند و عدم احساس اقناع در زندگی بروز می نماید .

 

بنا بر این آرزوها بهتر است منطقی بوده و با توجه به نقاط ضعف و قدرت خویش و  با در نظر گرفتن شرایط زندگی فردی و اجتماعی در ذهن لحاظ گردند زیرا در غیر اینصورت باعث احساس سر خوردگی ، یاس و ناامیدی در فرد شده و روحیه شکر گزاری را از بین می برد .

 

* خطبه 42 از نهج البلاغه : حضرت علی ( ع ) می فرمایند : ای مردم همانا بر شما از دو چیز می ترسم : هوا پرستی و آرزوهای طولانی و دور و دراز ، زیرا پیروی از خواهش نفس ، انسان را از حق باز می دارد و آرزوهای طولانی ، آخرت را از یاد می برد *

          " کاهش تکبر و گردنکشی نسبت به خداوند متعال ، به عبارتی         شکر گزاری یکی از روشهای بندگی و عدم طغیانگری نسبت به خدا و درک نعمات الهی می باشد .

 


 

 

** شکر ( ش ، ک ، ر ) **

* ر :   

           " راضی بودن به رضای خدا

           "  رشک و حسد نبردن به سایرین و عدم مقایسه خود با دیگران

 


/ 1 نظر / 169 بازدید
سعید

بسیار نکات زیبایی هستند