سازمان ملل متحد - اهداف توسعه هزاره

× اهداف توسعه ی هزاره ( از سوی سازمان ملل متحد ) :


1- ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید

 

             


2 - محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی

 

     


3- ارتقای برابری جنسیتی وتوانمند سازی زنان

 

         


4 - کاهش میزان مرگ و میر کودکان

 

       

 

5 - بهبود بهداشت مادران

 

   


6 - مبارزه با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و سایر بیماری ها

 

    

 

 


7 - حصول اطمینان از پایداری محیط زیست

 

      


8 - ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه

 

                                                        

 

/ 0 نظر / 22 بازدید