شب یلدا

یلدا : ی ، ل ، د ، ا

  • ی :

              یادآوری خاطرات و تجارب لذت بخش و انتقال آنها به نسل بعد

 

  • ل :

                 × لذت بردن از کنار هم بودن

                 ×  لبریز شدن از محبت و صفا


  •  د :

                دور ریختن دلتنگی ها ، کدورتها و غمها

 

  •  ا :

           آغاز فصل زمستان و قرار گرفتن طبیعت در سکون و آرامش برای کسب قابلیت احیاء شدن دوباره در بهار

 


/ 1 نظر / 30 بازدید