پیامهای قرآنی.1

 

که البته شیطان را هرگز بر کسی که به خدا ایمان آورده و بر او توکل و اعتماد کرده تسلط نخواهد بود * تنها تسلط شیطان بر آن نفوسی است که او را دوست گرفته اند  و به اغوای او به خدا شرک آورده اند .                         

« سوره نحل ، آیات 100 - 99  »

/ 0 نظر / 76 بازدید