هفته ی کتاب و کتابخوانی

« شعر سبا - کتاب »

 

با کتاب اسرار عالم می شود بر ما عیان                               

                                                        تا توانی علم ودانش را از این دفتر بخوان

با علاقه ، آشنا شو بر حقایق در کتاب                         

                                                                 جهل و ظلمت را ز فکر و جان ، بران

هر کتابت را بهین یارت بدان                                             

                                                                بر گزین تا بهترین ها را بیآموزی از آن

 

       

/ 1 نظر / 37 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]