شعر سبا - درک حق

« شعر سبا - درک حق » 


ای دریغ از آدمی ، کز درک حق غافل شود                

                                                               ای دریغا از دلی کز نقش بد کافر شود

ای خوشا بر آدمی کز عشق حق گوید همه                     

                                                    ای خوشا از آن دلی کز نقش جانان دُر* شود

اینهمه قهر و عتاب و اینهمه واماندگی                           

                                                        از برای دوری از حق در جهان حاصل شود

 

* در = مروارید

 


/ 2 نظر / 51 بازدید
امير

بسيار زيبا و دلنشين بود به من هم سر بزن