تروریسم

** تروریسم :  ت ، ر ، و ، ر ، ی ، س ، م **

 

* ت :

تنش و بحران آفرینی برای انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی در جامعه

* ر :

رعب و وحشت آفریدن در جامعه برای پیشبرد مقاصد شوم گروهی و مطیع نمودن سایر افراد

* و :

وحشی گری و خشونت طلبی و زیر پا نهادن اصول انسانی و حقوق بشر ( به مخاطره انداختن حق حیات انسانهای بی گناه )

* ر :

1 -  روشهای عملیاتی غیر اخلاقی ، غیر عادلانه ، غیر انسانی و ماکیاولیستی ( رسیدن به هدف به هر قیمتی حتی با زور ، خشونت ، دروغ ، خیانت ، عوام فریبی )  و همچنین ،

 2 - روی آوردن به شیطان و گسستن از خداوند متعال ( بی ایمانی ، بی اعتقادی و غرق شدن در گمراهی و ضلالت )        

* ی :

یاغی گری و عدم پذیرش قانون و عدم اعتقاد به استفاده از روش دیالوگ و گفتگو برای حل و فصل اختلافات و تعارضات

* س :

1 - سوء استفاده از جهل و فقر ( فقر مالی و فرهنگی ) برخی از افراد و هدایت آنان برای انجام عملیات تروریستی ( بمب گذاری ، بستن کمربندهای انفجاری ، کشتار با اسلحه و 0000 ) و همچنین ،

 2 - ستم کاری و ظلم به بشریت و به مخاطره انداختن صلح ، آرامش و امنیت در ابعاد ملی ، منطقه ای و بین المللی

* م :

مواضع غیر اصولی ، غیر عقلانی ، غیر انسانی ، متعصبانه ، افراطی و اقتدارگرایانه و به طور کلی دور بودن از مسیر حق و اعتدال

                   


             

 

 


                                           

 

         

/ 0 نظر / 51 بازدید