اطلاعات قرآنی

** اطلاعات قرآنی **

عروس قرآن : سوره الرحمن

 

بزرگترین سوره : سوره بقره

 

بزرگترین آیه : بقره / 282

 

کلمه وسط قرآن : ولیتلطف /کهف / 19

 

 

بزرگترین کلمه قرآن : فاسقیناکموه/ حجر / 22

 

اولین سوره که نازل شد : علق

 

تعداد سوره های قرآن :  114

 

تعداد حزب قرآن : 120

 

تعداد حروف قرآن : 323671

 

 

تعداد بسم الله قرآن : 114

 

سجده های مستحب قرآن : 11 آیه

 

سوره ای که حرف  فا در آن نیست : سوره حمد

 

سوره ای که در تمام آیاتش کلمه  الله  است : مجادله

 

 

امیدبخش ترین آیه : قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله

 

قلب قرآن : سوره یس

 

کوچکترین سوره : سوره کوثر


کوچکترین آیه : طه

 

حرف وسط قرآن : تا

 

کوچکترین کلمه قرآن : با بسمله

 

 

آخرین سوره که نازل شد : نصر

 

تعداد جز قرآن : 30 جز

 

تعداد کلمات قرآن :   77437

 

تعداد آیات قرآن :  6236

 

تعداد حروف مقطعه : 71  در آغاز 29 سوره

 

 

مهمترین آیه قرآن : آیه الکرسی

 

سوره ای که حرف  میم  در آن نیست : کوثر (به غیر از بسمله)

 

عدالت آمیزترین آیه : ان الله یامر بالعدل و الاحسان

 

ترس آورترین آیه : فمن یعمل مثقال ذره شراً یره

 

منبع :      www.iaut.ac.ir

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید