پیامهای قرآنی.35

 

« هر قومی را دوره ای و اجل معینی است که چون فرا رسد لحظه ای مقدم و موخر نتواند کرد » 

سوره اعراف ، آیه 34 

 

برخی از علل انحطاط و نابودی اقوام

 

1- نازپروردگی و تن‌آسایی عوامل حکومتی و برجستگان سیاسی و نظامی جامعه

2. از دست‌رفتن قدرت دفاعی جامعه

3. از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی و فضایل نیکو در جامعه

4.سُست شدن اعتقادات دینی و تعالیم مذهبی

5. شیوع ظلم و ستم‌گری در جامعه

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید