شعر سبا - اکسیر عشق

 « شعر سبا - اکسیر عشق »

 

جام جانم شد تهی از نوشداروئی چو عشق                               

                                                    در حریم قلبم اینک نیست سودائی چو عشق

 

عشق ، شیرین چون عسل شد در خیال عاشقان                     

                                            چون روی راه هوس ، نی* شوکرانی همچو عشق

 

در پی طوفان احساس ، عقل را از بُن زدی                        

                                             این زمان در کف تو داری تیز شمشیری چو عشق

 

در میان سنجش خوب و بد یاری عزیز                            

                                              نیک تر بینی عزیزم ، در ترازوئی چو عشق **

 

 گر غم تنهائیت ، جانت به لب آورده است                        

                                          گویمت در این جهانت نیست ، درمانی چو عشق

 

بار الهی، در حریم قدسی ات  آید پدید                     

                                                گو محبت ، عاطفه سازند ، اکسیری چو عشق

 

* نی : نیست

 

* * در میان سنجش خوب و بد یاری عزیز                            

                                                        نیک تر بینی عزیزم ، در ترازوئی چو عشق

کنایه از این مطلب که وقتی فردی عاشق می شود ، بیشتر سعی می کند که جنبه های خوب و ممتاز معشوق  را ببیند و به کمبودها و جنبه های ضعف اخلاقی وی معمولا بها نداده و چشم پوشی می نماید و لذا خود را از واقع بینی دور می نماید .

       

 

 

« چه با شکوه و زیباست ، رهایی از عشق های زمینی و پرواز در آسمان عشق الهی - عید قربان مبارک باد » 

 

 


/ 4 نظر / 31 بازدید
عنایت

سلام مرسی زیبا و پر محتوا بود موفق باشی منتظرتان هستم سری هم بما بزن متشکرم

انسان

[گل][گل][گل][گل][قلب][نیشخند]

علم زندگي

« چه با شکوه و زیباست ، رهایی از عشق های زمینی و پرواز در آسمان عشق الهی

عنایت

سلام اله خانم و نگرفتم منظور نظر شما را . اما مطلب شعر زیبا را گرفتم تفسیر جالبیست . برای اثبات شعری دارم که برایتان مینویسم ============= عشق است به عشق زنده باشد دل من عشق است به عشف روشن است محفل من استاد ازل بوقت بنایی خویش از عشق بنا نهاد خشت و گل من موفق و پیروز باشی[گل]