احادیثی از امام موسی کاظم ( ع )

 

 

 

         کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است.


 

   *   بهترین چیزى که به وسیله آن بنده به خداوند تقرّب مىجوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکى به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینى و به خود بالیدن است.

 


 

    *  در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید، زیرا که فهم عمیقِ دین، کلید بصیرت و بینایى و کمال عبادت و سبب تحصیل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور دین و دنیاست و برترى فقیه بر عابد، مانند برترى آفتاب است بر کواکب، و کسى که در دینش فهم عمیق نجوید، خداوند هیچ عملى را از او نپسندد.

 


 

   * هر که مىخواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکّل نماید.

 

 

  * مال حرام افزون نمى‏گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمى‏یابد.

 

 

    *  مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست.

 

 

      * از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن کار بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.

 


/ 3 نظر / 35 بازدید
خسرو پيري

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه ی پاک حیات ست، میان دو سکوت زندگی، خاطره ی آمدن و رفتن ماست لحظه ی آمدن و رفتن ما، تنهایی ست من دلم می خواهد، قدر این خاطره را، دریابیم...[گل][گل][گل][گل]

منتظر

بهترين مردم، نافع ترين آنهاست براى مردم. آیت الله حق شناس(ره)

منتظر

اگر نمازهايتان را در اول وقت بپا داريد، خداى متعال، مشكلات‌لاينحل شما را برطرف مي‌كند. آیت الله حق شناس(ره)