شعر سبا - تصویر عشق

« سبا از زبان ثریا به استاد شهریار »


« شعر سبا : تصویر عشق »


تویی تصویر عشق آتشینم                           تویی آرامش روح حزینم

تویی همپای مهر عالم افروز                        تویی مهتاب شب های پر از سوز

منم آن دلربا ، جادوی هستی                    منم شعر و سرود عشق و مستی

منم مفهوم شعر عاشقانه                            منم آن مظهر عشقی یگانه

تویی صیاد آهوی خیالم                                  تویی رؤیای ایام فراقم

تویی دریای مهر و حق پرستی                      تویی آن رحمت دانای هستی

بیا تا در حریم ذات قدسی                              بنا سازیم کاخ مهرورزی 

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید