پیامهای قرآنی.4

 

« دری که او ( خداوند ) از رحمت به روی مردم گشاید ، هیچکس نتواند بست و آن در که او ببندد ، هیچکس جز او نتواند گشود و اوست خداوند بی همتای با حکمت و اقتدار »                 

  « سوره فاطر ، آیه 2 »

 

« گر خداوند به حکمت ببندد دری                       ز رحمت گشاید در دیگری »

 

 

 

 

/ 0 نظر / 88 بازدید