آزادی

* تشریح کلمه آزادی ( آ ، ز ، ا ، د ، ی )*

* آ :

         الف ) آرمانی ارزنده ، اصیل و والا در جهت دستیابی انسان به کمال وجودی خود ، شکوفا نمودن استعدادهای خویش و برخورداری از یک زندگی سالم ،   عزت مندانه و عادلانه

          ب ) آزمونی برای انسان در زمینه نحوه و میزان استفاده ی وی از عقل و تفکر خویش در انتخاب های خود ( به عبارتی آزمونی برای آزادی و حق انتخاب   بر اساس عقل و تفکر در مقابل اجبار و یا انتخاب بر اساس هوای نفس )


* ز :

    زور آزمایی بین دو مورد ذیل در درون انسان حین انتخاب های آزادانه ی خود ( که ناشی از قدرت اختیار و انتخاب انسان  می باشد ) :

   الف ) پای بندی به معیارهای وحی ( قوانین و فرامین الهی ) ، عقل ، اخلاق و توجه به اصل : «  پندار ، گفتار و کردار نیک » ( حق )

   ب ) هوای نفس ( باطل ) ( یعنی هر آنچه را که دل و هوای نفس انسان اراده کند ، آن را پذیرفته و در بیان ، قلم و رفتار خود به منصه ی ظهور برسانیم )  


* ا :

      احترام به حقوق و ضایع نکردن آن به نام داشتن آزادی و قدرت اختیار :

   الف ) حق الله : اطاعت از قوانین و فرامین الهی ، بندگی خدا و داشتن ارتباط با او از طریق عبادات ، تفکر و تدبر در هستی و آفرینش موجودات و 0000

ب ) حق الناس : رعایت و ضایع نکردن حق دیگران نظیر عدم توهین و اهانت به دیگران ، ممانعت ایجاد نکردن برای افراد جهت برخورداری از یک زندگی سالم ، عزت مندانه و عادلانه و 0000

ج ) حق طبیعت : عدم تخریب محیط زیست و همچنین حفاظت از سایر موجودات ( گیاهان و حیات وحش )

 

* د :

    الف )  دوری از ایجاد تنش و هرج و مرج  به نام داشتن قدرت اختیار و آزادی ( نظیر توهین به مقدسات و اهانت به پیامبران الهی و کتب ادیان آسمانی )

   ب ) دوری و اجتناب از اهانت و وارد کردنآسیب و صدمه به خود و سایر افراد و موجودات به نام داشتن قدرت اختیار و آزادی ( نظیر آزادی های جنسی )

    ج ) دوری و اجتناباز عدم پذیرش مسئولیت در قبال رفتارهایی که بر مبنای آزادی ، قدرت اختیار و انتخاب خود انجام می دهیم ( به عبارتی این را بدانیم که عمل کردن بر اساس آزادی و قدرت انتخاب و اختیار خود در مسیر مثبت و یا منفی ، همواره با پذیرش مسئولیت پیامدها ی آن همراه خواهد بود ، زیرا انسان بر اساس برخورداری از حق آزادی ، مکلف به پاسخگویی در قبال آن و پذیرش تبعات مثبت و منفی آن می باشد )  ،

به طور مثال :

     1 ) عدم اطاعت آدم و حوا از فرمان الهی ( در بهشت ) که منجر به رانده شدن آنان از بهشت و هبوط انسان به زمین گردید (  استفاده از قدرت انتخاب و اختیار خود در مسیر منفی )

    2 ) عدم اطاعت پیامبران الهی و یاران آنان از فکر ، گفتار و رفتار جاهلیت و پذیرش هزینه های یکتا پرستی و تبلیغ آن ، به دلیل پای بندی و وفا داری به عهد الهی (  استفاده از قدرت انتخاب و اختیار خود در مسیر مثبت  )


* ی :

      یوغ اسارت و بردگی را شکستن و رسیدن به رهایی :

                   الف ) رهایی و آزادی از بند هوای نفس و فریب شیطان و رسیدن به مرحله ی بندگی خدا و قرب الهی  ( اطاعت از فرامین الهی )

                    ب ) رهایی از  بار حاکمیت افراد یا گروههای دیکتاتور ، فاسد ،     غیر عادل و غیر صالح برای دستیابی به کرامت انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم ، شرافتمندانه و عادلانه 

** آزادی اصیل ( آزادی در فکر ، بیان و کردار ) ، آزادی است که :

        سازگار با سنتها ، قوانین و فرامین الهی ، عقل و فطرت پاک انسانی بوده و نتیجه ی آن :

              رستگاری ،

                      رسیدن به مقام قرب الهی ،

                             دستیابی به کمال وجودی و شکوفا شدن استعدادها ،

                                  رعایت حقوق و کرامت انسانی ،

                                         و رسیدن به آرامش ، تعادل ، اعتدال و عدالت است

 

 

 

 


در صورتی که آزادی غیر منطقی و غیر اصیل ( آزادی در فکر ، بیان و کردار ) ، آزادی است که در جهت :

  ارضای هوای نفسانی و خود پرستی ،

       ایجاد تنش ، نا امنی ، هرج و مرج  و قانون گریزی ( قوانین و فرامین الهی )

                 و صدمه به خود ، دیگران و محیط زیست می باشد .

 

** دو نمونه از آزادی های غیر منطقی و غیر اصیل :


الف ) توهین به مقدسات و اهانت به پیامبران الهی و کتب ادیان آسمانی که با پیامدهای منفی  و زیان باری نظیر:

1 - نزاع و درگیری های فیزیکی ،

2 - اعمال خشونت ،

3 - کشتار ،

4 - تخریب اموال ،

5 - از بین رفتن زمینه های صلح و همزیستی مسالمت آمیز و 0000 همراه  می باشد .


ب ) آزادی های جنسی که با پیامدهای منفی و زیان باری نظیر :

1 - ابتلاء به بیماریهای آمیزشی و ایدز، 

2 - متزلزل نمودن  کیان خانواده ،

3 - مشکلات روحی و روانی ( به دلیل ایجاد تنوع طلبی جنسی  ) ،

4 - تجاوز به عنف ،

5 - حاملگی های ناخواسته و در زمان نامناسب ( نظیر حاملگی های دوران نوجوانی ) ،       

 6 - سقط های غیر قانونی و

7 - ارضاء نیازهای جنسی از طرقی که سازگار با فرامین الهی ، عقل و فطرت پاک انسانی نمی باشد نظیر   : همجنس بازی )

 

 

× نکته مهم :

لازم به ذکر است که جهت استفاده ی صحیح ، منطقی و عقلائی از آزادی ، رسیدن به بلوغ فکری ، شرط لازم می باشد ، 

 

 

از سوئی دیگر ، هر چه میزان رسیدن به استقلال ( مالی ، فکری ، اجتماعی ) در فرد بیشتر باشد ، توانایی و قابلیت برخورداری وی از آزادی نیز افزونتر خواهد گردید 


/ 0 نظر / 17 بازدید