نیایش و دعا

* « نیایش : ن ، ی ، ا ، ی ، ش » 

* ن :

 • نوری فروزنده در تاریکی های تنهایی و سردرگمی برای هدایت انسان
 • ندایی درونی برای تحکیم عهد و پیمان انسان با خداوند متعال
 • نیازی از نیازهای معنوی در وجود انسان

 *   ی :

 • یادآوری نعمات الهی

 

* ا :

 • التماس و استعانت از درگاه احدیت برای بخشش گناهان و قصور در زندگی خود
 • احساس امنیت بخشیدن خداوند به دلهای مضطرب و نا آرام و رسیدن به آرامش درون   ( الا بذکر ا000 تطمئن القلوب )
 • ارتباط معنوی و قلبی با ایزد یکتا

* ی :

 • یاری خواستن از خداوند حکیم و قادر مطلق در همه ی امور دنیوی و اخروی خود برای رسیدن به عافیت و عاقبت به خیری و موفقیت

 

* ش :

 • شکر گزاری برای نعمت هایی که خداوند به انسان عطا نموده است که آن « نعمت » است و برای نعمت هایی که عطا نکرده که ناشی از حکمت او و مصلحت انسان بوده است .
 • شانس و فرصتی برای نزدیکی معنوی به خداوند مهربان
 • شادمانی ناشی از احساس آمرزش الهی و همچنین چنگ زدن به ریسمان الهی و در نتیجه قرار گرفتن در موقعیتی مستحکم از نظر روحی و معنوی

 

* حضرت علی ( ع ) در حکمت شماره 237 در نهج البلاغه فرموده اند :

« گروهی خدا را به امید بخشش و رفتن به بهشت ، پرستش می کنند ، که این پرستش بازرگانان است و گروهی او را از روی ترس و عذاب جهنم عبادت می کنند که این عبادت بردگان است و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری می پرستند و این پرستش آزادگان است »

 


 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید