شعر سبا - تقدیم به خواهرم و تمام خواهران دینی ام

« شعر سبا - ای خواهرم »

 

اَلا ، ای خواهرم ، امیدوار لطف حق باش                               

                                                                     ز فکر غم َبری ، از صابران باش

بپا خیز و بجو پیروزی از حق                                                                                                                                                      بسان کوه ، محکم ، پرتوان باش

تلاش و جهد کن در کسب دانش                               

                                                                  به استعداد خود ، صاحب نظر باش

طلب کن از خدا ، پیروزی و فر  *                                           

                                                                   ز کامل دختران این جهان باش

 

* فر = شوکت ، رفعت و شکوه

 

 


/ 1 نظر / 32 بازدید
انسان

[تایید][تایید][تایید]ووووووووووای عالیییییییییییییییی[گل]