شعر استاد شهریار - حالا چرا ؟

 « پاسخ استاد شهریار به عشق ورزی مجدد ولی نا به هنگام ثریا »


« استاد شهریار : حالا چرا ؟ »


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟                                        

                                                         بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی                                     

                                                     سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا ؟

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست                                     

                                                      من که یک امروز ، مهمان توام ، فردا چرا ؟

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم                                  

                                                            دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا ؟

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار                                        

                                                   اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا ؟

شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود                      

                                                         ای لب شیرین ، جواب تلخ سر بالا چرا ؟

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت                       

                                                         اینقدر با بخت خواب آلود من ، لا لا چرا ؟

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کنند                            

                                                     در شگفتم من ، نمی پاشد ز هم دنیا چرا ؟

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین                             

                                                         خامشی شرط وفاداری بود ، غوغا چرا ؟


شهریارا ، بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا ؟ 

 


/ 0 نظر / 46 بازدید