شعر سبا - درس های الهی

شعر سبا : « درسهای  الهی  »

در زمین و آسمان ، تا اوج عرش کبریا                                  

                                                      می کنند حمد و ثنای ذات پاک کردگار

آه از آن اول گناه آدمی کز  روی جهل

                                                       نسل آدم دور کرد ، از آن نگار با وقار

چون قوانین ازل در لوح محفوظی نوشت

                                                        طبع ما با آن قوانین ازل شد سازگار

مکتب حق ، اینچنین قانون بیاموزد به ما

                                                        از طریق وحی گردد حکمت او آشکار

گر بدانی ناامیدی باشدت راه هلاک

                                                     دل به لطف حق ببندی ، زندگی گردد بهار

چون بدانی شکر نعمت ، نعمتت افزون کند

                                                      اینچنین کن تا شود نعمت برایت پایدار

چون سبا از لطف حق این دُرفشانی می کند

                                                        مهر ایزد در دلش باشد همیشه ماندگار 

   

/ 0 نظر / 23 بازدید