شعر سبا - شطرنج زندگی

« شعر سبا – شطرنج زندگی »

 

در شطرنج زندگی ، کیش و مات حماقت خویش گشته ایم

                                     ملول ز هوای نفس و خامی و دلی ساده * گشته ایم

ز شادکامی و ربودن جام شراب ناب **

                                   ای بسی ، ز بی بصیرتی و چشم بسته ، دور گشته ایم

آه زین دل فسرده و غمزده تا بی کرانه ها

                                   ای خدا ، زین ناله های شبانه ، بسی خسته گشته ایم

ز تاب و تب روحمان در این عرصه ی نبرد ***

                                                             ز خدا دور و عجب ناسپاس گشته ایم

حالیا ، چو زندگانی معجزه ی خلقت خداست

                                              ز مقام توکل – رضا ، چنین خردسند گشته ایم

بنگر سبا ، ز عبادت ، تلاش و کار

                                                       در عرش خدا ، نور دیده ی الله گشته ایم

 

 

  * دلی ساده = ساده دلی ، زود باوری ، ساده لوحی

**  جام شراب ناب = جام موفقیت و پیروزی

** * عرصه ی نبرد = میدان مبارزه با مشکلات و چالش های موجود در زندگی


     

 / 1 نظر / 42 بازدید
انسان

[قلب][قلب][قلب][قلب][چشمک]