نرمش قهرمانانه

« عبارت نرمش قهرمانانه ، مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری »

 

    نرمش ( ن ، ر ، م ، ش )

  قهرمانانه ( ق ، ه ، ر ، م ، ا ، ن ، ا ، ن ، ه )


 •     ن :
 1. 1.      نرمش و ملایمت در رفتارها و برخوردها بر اساس درایت و آینده نگری و نه بر اساس ضعف ، ترس و یا اجبار

 

 1. 2.      نیرو و توانمندی حل و فصل مسائل و چالش ها به روش های منطقی و مسالمت آمیز و نه از طریق روشهای قهری و عامرانه

 

 •      ر :

                    روشهای خلاقانه و مبتکرانه برای برخورد با مشکلات و چالش ها

 

 •       م :

               محور قرار دادن اصولی نظیر :


(a)   استفاده از دیپلماسی و گفتگو

(b)   استفاده از عقلانیت ، اعتدال و سعه ی صدر در امور

 

 •     ش :

             شانس و فرصتی برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از جنگ های نا بخردانه ، خانمان سوز و فراگیر

 


 •       ق :

                      قدرتمندی در عین مهربانی ، اعتدال و سعه ی صدر

 

 •      ه :

                هژمونی ، قدرت و تسلط داشتن بر مبنای :


i)        ایمان به خدا و اتصال به منبع قدرت لایزال الهی

ii)      والائی و ارزشمندی تفکرات و باورها

iii)    برتر بودن دانائی ها

 

 •    ر :

                رویاروئی با خواست های طرف مقابل از دریچه ی هوشمندی و آینده نگری

 

 •      م :

                موهبتی اخلاقی برای پرهیز از لجبازی و عنادورزی و تصمیم گیری بر اساس درایت جهت برخورداری از منافع بیشتر در آینده

 

 •    ا :

                  ایده های نو برای رهبری و مدیریت امور و چالش ها جهت باز شدن گره های کور و پیشرفت بهتر فعالیت ها و برنامه ها

 

 •       ن :

                  نفوذ در دیگران بر اساس روحیه ی بخشش و سعه ی صدر

 

 •     ا :

                    انعطاف پذیری مصلحتی جهت ایجاد پویایی بیشتر در فعالیت ها و برنامه های جاری


 •    ن :

               نیرو و توانمندی تبدیل تهدیدها به فرصت های طلایی از طریق روش  های مبتنی بر نرمش و ملایمت داهیانه ( بر اساس تفکر ، درایت و آینده نگری نه بر اساس ضعف ، ترس و یا اجبار ) 


 •       ه :

                    همبستگی و ائتلاف در امور به جای از هم گسیختگی و تک روی

 


 


/ 0 نظر / 31 بازدید