زندگی

** زندگی  : ز ، ن ، د ، گ ، ی **

 

*زندگی موهبت و نعمتی الهی است ، قدر آن را بدانیم و از این نعمت به خوبی بهره جسته و شکر آن را به جای آوریم* 

 

* ز :    

زیبائی های ظاهری و معنوی آفریده ی خداوند متعال را در خود و جهان ، شناختن و افزودن ( این امر شاید یکی از مسئولیتهای انسان در زندگی خویش است که می توان آن را به مدد قدرت ایمان و عقل ، بهره مندی از تقوا ، کسب علم و دانش و هنر و انتخاب ها و تصمیم گیری های صحیح در زندگی  به منصه ی ظهور رسانید )

* ن : 

نماد و نمایشی از قدرت ، حکمت و علم خداوندی برای خلقت موجودی که اشرف مخلوقات عالم است ، موجودی که با انتخاب یک زندگی زیبا و سالم   می تواند برتر از فرشتگان عالم و شایسته مقام قرب الهی باشد .

* د :    

1 - در اختیار گرفتن نعمات و امکانات مادی و معنوی جهت طی مسیر عمر برای حرکت به سوی تکامل انسانی و همچنین ،

 2 - دادن برگی از دفتر زندگی به هر انسان که باید با هنرمندی و بکارگیری عقل ، دانش و تفکر خویش ، آن را به زیباترین و پر بار ترین شکلی بنویسد

* گ :  

گذشتن از مراحل مختلف عمر یعنی چشم به جهان گشودن ، نوزادی ، نوپایی ، کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، بزرگسالی ، میانسالی و سالمندی که اگر هر مرحله با سلامت و در مسیری صحیح طی گردد همانند پله ای است برای صعود به مرحله ی بعد و در نهایت رسیدن به مرحله انسان کامل با داشتن کوله باری از تجارب ارزنده و ره توشه ای مناسب و کافی برای دنیای آخرت

* ی : 

1 - یکدیگر ، خداوند یکتا و عالم هستی را شناختن و به خدا ، خود ، سایر انسانها و طبیعت عشق ورزیدن در جهت آباد نمودن زمین و ساختن دنیائی   بر اساس صلح و آرامش ، عشق ، محبت و دوستی و رسیدن به مقام دوستی و قرب الهی و همچنین ،

 2 - یاری رساندن به دیگران ( همچنانکه در بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث  اشاره گردیده است که درجه و رتبه ی هر انسانی به واسطه ی میزان دارایی های مادی ( ثروت ، پست و مقام و فرزندان بیشتر ) نخواهد بود بلکه این امر به واسطه ی میزان ایمان ، تقوا و اخلاص ، میزان عمل صالح و قدرت تاثیر گذاری مثبت بر زندگی دیگران و یاری رساندن به آنان می باشد )

/ 3 نظر / 6 بازدید
سودخواه محمدی

سلام -خسته نباشید مطالب زیبا و ارزشمند شما را اغلب خواندم-نشانگر اعتقادی عمیق به مبانی دینی و کاملا آگاهانه بود-خداوند قوت و توفیق بیشتر به شما عنایت فرماید-اگر با سایت بنده لینک بشوید ممنونم ومن هم لینک خواهم شد.

سودخواه محمدی

سلام -خسته نباشید مطالب زیبا و ارزشمند شما را اغلب خواندم-نشانگر اعتقادی عمیق به مبانی دینی و کاملا آگاهانه بود-خداوند قوت و توفیق بیشتر به شما عنایت فرماید-اگر با سایت بنده لینک بشوید ممنونم ومن هم لینک خواهم شد.

سودخواه محمدی

سلام -خسته نباشید مطالب زیبا و ارزشمند شما را اغلب خواندم-نشانگر اعتقادی عمیق به مبانی دینی و کاملا آگاهانه بود-خداوند قوت و توفیق بیشتر به شما عنایت فرماید-اگر با سایت بنده لینک بشوید ممنونم ومن هم لینک خواهم شد.