سازمان ملل متحد - روز بین المللی جوانان

« روز بین المللی جوانان گرامی باد »

 

« هر ساله از سوی سازمان ملل متحد ، روز 12 آگوست به عنوان روز جوانان گرامی داشته می شود » 

 

جوانان : ج ، و ، ا ، ن ، ا ، ن


* ج :

1 -     جنب و جوش و تلاش بی وقفه

2  -      جرأت ، جسارت و توان ریسک پذیری بالا

3 -      جوش و خروش و قلیان احساسات


 

* و :

1 -     واسطی بین مراحل نوجوانی و بزرگسالی ( از منظر روانشناسی و مراحل رشد و تکامل ، سنین بین18 تا 28 سال و در اصطلاح عامیانه تا 40 سالگی می باشد )

2 -     واکاوی و جستجوگری برای رسیدن به پاسخ شبهات و سوالات بی جواب

 

* ا :

1 -     استقلال فکری ، روانی عاطفی و مالی و خود اتکایی

2 -      انرژی جسمی و روانی بالا

 

* ن :

1 -     نیروی کار فعال در جامعه در ابعاد مختلف علمی اقتصادی اجتماعی و غیره

2 -     نشاط و سر زندگی

3 -    نماد سازندگی و مجاهدت

 


* ا :

1 -   اشتغال فکری با موضوعاتی نظیر ادامه تحصیلات ، اشتغال و کسب درآمد ، ازدواج و چگونگی جامه ی عمل پوشاندن به آرزوهای درونی


          


2 -      آرزوهای دور و دراز

 

* ن :

1 -    نیاز به کسب دانایی ، مهارت ، تجربه و رسیدن به مرحله ی پختگی

    


2 -      نیاز به ایجاد تغییر ، تحول و تنوع در زندگی فردی و اجتماعی


   


3 -     نیاز به هدایت و ارشاد
/ 0 نظر / 81 بازدید