شعر سبا - امتحان حق

* شعر سبا : امتحان حق *

با دعایی ناب  ، راضی کن دلت از روزگار

                                                       زندگانی امتحان حق بود در این جهان

غم نگیرد لانه در قلبت چو باشی یاد حق                      

                                                      گفته شد ، فتح و ظفر باشد از آن صابران

گر دمی این زندگانی نیست بر وفق مراد                      

                                                      کُن توکل بر خدا ، فر و خوشی گردد عیان

 


/ 0 نظر / 87 بازدید