قدرت

* قدرت ( ق ، د ، ر ، ت )  *

 

* ق :

             قاطعیت در تصمیم گیری ( پس از بررسی جامع و همه جانبه شرایط و امور و مشورت با صاحب نظران )


* د :

   دموکراسی ( مردم سالاری ) :  شامل اصولی نظیر :

   1 - چرخش در زنجیره و یا هرم قدرت ،

   2  -  نقد قدرت و

   3 - پاسخگو بودن قدرت در برابر مردم جهت جلوگیری از استبداد و فساد 

 

* ر :

            رسیدن به تکامل و بلوغ فکری و عاطفی به منظور برخورداری از توان رهبری و هدایت افراد و شرایط     ( البته رهبری و هدایت افراد و شرایط :

    1 - در جهت مثبت و به منظور کمک به آنان برای قرار گرفتن در مسیر حق ، اعتدال ، کمال وجودی و برخورداری از یک زندگی سالم ، عزت و سعادت مندانه و همچنین عادلانه

   2 - و نه رسیدن به کرسی های  قدرت برای کسب لذت و رسیدن به منافع فردی و گروهی و سلطه بر دیگران )

 

* ت :

1 -   توان نفوذ و تاثیر گذاری بر افراد و شرایط

2 -   تعادل و توازن داشتن و قرار گرفتن در مسیر حق و اعتدال جهت دوری از خودکامگی ، استبداد و فساد

3 -    توانایی رهبری و هدایت افراد و شرایط ، آنالیز مشکلات و چالش ها و حل آنها

 

  

 

 

 


/ 0 نظر / 66 بازدید