شعر سبا - ضامن آهو ( تبریک میلاد امام رضا ( ع ) )

«شعر سبا :  ضامن آهو »

 

الا ، ای ضامن آهو ، طلب ما را به پا بوست                       

                                               کنم عزم سفر ، ریزم هزاران گل به قاموست

به اذن حق ، شفا یابند هزاران تن ز زوارت                

                                                   ز عشقت ره بپویم ، پُر شوم از عطر جانانت

هزاران مسلم عاشق ، شوند پروانه گرد شمع                     

                                                 زنند بوسه بر آن زرین ضریح و خاک درگاهت 

 


/ 0 نظر / 36 بازدید