پیامهای قرانی.23

 

« و هرگز با خدای یکتا که جز او خدایی نیست ، دیگری را به خدایی مخوان و بدان که  هر چیزی جز ذات پاک الهی فنا پذیر و نابود است ، فرمان و سلطنت عالم آفرینش با او و رجوع همه ی خلائق به سوی اوست »               

 

    سوره قصص ، آیه 88 

/ 0 نظر / 34 بازدید