شعر سبا - فروغ جان تو

«شعر سبا :  فروغ جان تو  »

شاید آنگه ، شاید اینک ، شایدم وقتی دگر                              

                                                           از فروغ جان تو ، عالم شود حالی دگر

مهربانا ، نازنینا ، از پس این انتظار                                             

                                                        کُن ظهوری تا نبندم دل به همراهی دگر

کعبه از شوق حضورت گل فشانی می کند                               

                                                        زان زمان ، کز روی ماهت ، بیند آثاری دگر

در پی معیار سنجش ، ترسم از آن داوری                                 

                                                         ما ببازیم و تو خواهی ، گر هواداری دگر

در حریم کبریا ، جویم بسی آثار تو                                       

                                                        جز دعا و صبر ، اینک نیستم کاری دگر

عاشقانت با خلوص نیتی اندر زمین                                            

                                                       منسجم آیند در این ره ، عاقبت باری دگر

 


/ 0 نظر / 5 بازدید