گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
16 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
23 پست
تیر 92
19 پست
خرداد 92
19 پست