گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

شعر سبا - باغ علم
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳  کلمات کلیدی: شعر ، اشعار سبا

«شعر سبا -  باغ علم  »

 

ای خوشا از باغ علم هر دم * بدست آری گلی                      

                                                        ای خوشا از بحر دانش بربگیری لؤلؤئی


ای که از علم و هنر بی بهره ای ، هان ای دریغ                 

                                                  کُن طلب پیوسته این دو ، تا شوی فرزانه ای


محضر استاد و کسب علم را قدرش بدان                     

                                                         تا نمانی در مغاک * جهل و برخیزی از آن


می دهم پندت شنو ، ای سالک دانش پژوه                    

                                              هر زمان ، در هر مکان ، دانش بجو ، دانش بجو

 

* هر دم = هر لحظه

* مغاک = گودال و چاله