گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

شعر سبا - پیروزی
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳  کلمات کلیدی: شعر ، اشعار سبا

« شعر سبا - پیروزی »

 

گر بخواهی ، من بگویم راه پیروزی کجاست                

                                                     وَندر این آشفته بازار ، آن ره اصلی کجاست

َگر ، گره بر کار خود بینی ، نترس                                     

                                                      راه حلی من بگویم ، کان توکل بر خداست

در پی اهداف نیکو باش و خُلقی خوش عزیز                  

                                                راه نیکی برگزین ، چون راه خوب و بد جداست

عزت نفسی و والائی فکر و یاوری  مردمان*                      

                                               زین سبب گوئی خدا ، پیروزیت بَهر تو خواست

 

* یاوری مردمان : کمک نمودن به انسانهای دیگر

 

 

 

*  عوامل موثر بر پیروزی :


1)      توکل بر خدا


2)      انتخاب اهداف و را ه و روش نیک در زندگی ( برخورداری از یک سبک زندگی منطقی ، سالم و بر مبنای حق ، اعتدال و میانه روی )


3)      خوش خلقی و اخلاق نیکو


4)      عزت نفس ( عزتمندی و برخورداری از اعتماد به نفس و باور داشتن نیرو و توانمندی های شخصی


5)      والایی فکر ( برخورداری از حس نیت ، افکار نیک و داشتن سطح فکر والا ، ارزشمند و نداشتن خبث طینت ، افکار نیرنگ آلود و مبتنی بر صدمه زدن به دیگران )


6 )   یاوری مردمان ( کمک به انسانهای دیگر و دستگیری از سایرین در مواقع لزوم )