گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

شعر سبا : ( نوع دوستی )
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢  کلمات کلیدی: شعر ، اشعار سبا

«شعر سبا :  همای رحمت حق »

بر سر آنم که طرحی نو در اندازم همی                                

                                                      نقش غم از دفتر خاطر زُدایم من همی

دل ز زنگار غم دوران بباید ، نیک شست                            

                                                    آن زمان نقش طرب سوی منم آید همی

بانگ حق از کبریا ، با گوش جان باید شنید                 

                                                  نور قدسی ، سوی نیکو سیرتان آید همی

دست مسکین و یتیم و سائلان باید گرفت               

                                                    تا همای رحمت حق ، سوی ما آید همی