گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

پیامهای قرآنی.4
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٩  کلمات کلیدی: قرآن ، پیامهای قرآنی

 

« دری که او ( خداوند ) از رحمت به روی مردم گشاید ، هیچکس نتواند بست و آن در که او ببندد ، هیچکس جز او نتواند گشود و اوست خداوند بی همتای با حکمت و اقتدار »                 

  « سوره فاطر ، آیه 2 »

 

« گر خداوند به حکمت ببندد دری                       ز رحمت گشاید در دیگری »