گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

پیامهای قرآنی.33
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۱  کلمات کلیدی: قرآن ، پیامهای قرآنی

 

« سوره حدید ، آیه 20 »

( الا ای هوشیاران ) ، بدانید که زندگی دنیا به حقیقت

بازیچه است و کودکی ، لهو ، عیاشی ،  زیب و آرایش ، تفاخر و خودستائی با یکدیگر و حرص و افزودن مال و فرزندان ، این حقیقت کار دنیاست

 

  

 

 


و در مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی در پی آن از زمین بروید که ( کشاورز یا ) کفار ( دنیاپرست ) را به شگفت آرد وسپس بنگری که زرد و خشک شود و بپوسد

و در عالم آخرت ( دنیا طلبان ) را عذاب سخت جهنم و مومنان را آمرزش و خشنودی حق نصیب است و باری بدانید که دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست