گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

پیام های قرآنی.28
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٧  کلمات کلیدی: قرآن ، پیامهای قرآنی

 

« سوره واقعه »

 

 

سرانجام ، انسانها به سه گروه تقسیم می شوند :


1 ) السابقون السابقون ( گروه مقربان الهی و سبقت گیرندگان ) :

افرادی که در ایمان ، انفاق ، جهاد در راه خدا و کارهای نیک از دیگران پیشی می گیرند .


2 ) اصحاب الیمین ( اصحاب المیمنه ) گروه سعادتمندان : مومنان و عمل کنندگان به واجبات و نیکوکاران


3 ) اصحاب الشمال ( اصحاب المشئمه ) : گروه شقاوتمندان : گمراهان و منکران خدا ، معاد ، پیامبران الهی و عالم غیب

 

 

سوره واقعه ، آیات 96 88 : ( در عالم برزخ ) :


1 ) در هنگام احتضار و مرگ ، اگر انسان ، از گروه مقربان باشد ، در راحت و آسایش و بهشت پرنعمت خواهد بود .

 


2 ) در هنگام احتضار و مرگ ، اگر انسان ، از گروه سعادتمندان باشد ، به او گفته می شود : از سوی سعادتمندان ، بر تو سلام باد .

 


3 ) در هنگام احتضار و مرگ ، اگر انسان ، از گروه شقاوتمندان باشد ، پذیرائی او با آب جوشان و وارد شدن به دوزخ است .

 

    

 

« خداوند بخشنده ی مهربان ، همه ی ما انسانها را به راه راست هدایت فرما

و حیله ، مکر و توطئه های ترویج دهندگان فساد ، فحشاء و منکرات را خنثی و نابود فرما

آمین یا رب العالمین