گنجینه سبا

قسم به آنان که نیکو نشر می هند و قسم به حق آنان که ( به حکم خدا ، راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق ) کاملا جدا می کنند ، سوره مرسلات ، آیات 3 و 4

میلاد حضرت محمد ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع ) مبارک باد
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی: خلاقیت ، تشریح کلمات

 

نام مبارک حضرت محمد ( ص ) : م ، ح ، م ، د

* م :  

ü      محبوب ترین خلق نزد خداوند متعال و اعطای مقام « رحمت للعالمین بودن »  از جانب خداوند  به آن حضرت *


ü      مشتاق ترین فرد برای حق و هدایت خلق ( طاها ) **


ü      منش مبتنی بر اعتدال و میانه روی ، دانایی و مهر ورزی ***
* ح :

ü       حسن خلق ( خوش رویی ، خوش گویی و بیان نیکو ، خوش رفتاری ) ****


ü      حکم کننده برای ترویج نیکی ها و مکارم اخلاق


ü      حفظ کننده ی کلام و دین خدا


ü      حیات طیبه ( زندگانی پاک )* م :

ü      مهر جاویدان


ü      مدینه ی علم و دانش


ü      مسلمان و تسلیم امر خداوند متعال


* د :

ü      دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا   *****


ü      دوستدار فقرا ، مستضعفان و محرومین 

* سوره ی انبیاء ، آیه 107 : « ای رسول ، ما تو را نفرستادیم ، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی »


** سوره ی طاها ، آیات 1  الی 3 : « طاها ( ای مشتاق حق و هادی حلق ) . ای رسول ما ، قرآن را از آن جهت برای تو نازل نکردیم که ( از کثرت عبادت خدا و جهد و کوشش در هدایت خلق ) ، خویشتن را به رنج در افکنی . تنها غرض از نزول قرآن ، آن است که مردم خدا ترس را متذکر و بیدار سازی »


*** سوره ی توبه ، آیه 128 : « همانا رسولی از جنس شما برای هدایت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پروری ، فقر- پریشانی جهل و فلاکت شما بر او سخت می آید و بر آسایش و نجات شما بسیار حریص و به مومنان ،  رئوف و مهربان است »


**** سوره ی قلم ، آیه 4 : « و در حقیقت ، تو بر حسن خلق عظیم آراسته ای »   و


سوره ی آل عمران ، آیه 159 : « ای رسول ، رحمت خدا ، تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی ، مردم از گرد تو  متفرّق می شدند ، پس چون امت به نادانی در باره ی تو بد کنند ، از آنان در گذر و از خدا برای آنها طلب آمرزش کن و 000 »


***** سوره توبه آیات 71 و 73 : « مردان و زنان مومن ، همه یاور و دوستدار یکدیگرند ، خلق را به کار نیکو امر و از کار زشت نهی می کنند ، نماز به پا می دارند و زکات می دهند ، حکم خدا و رسول را اطاعت می کنند ، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و حکیم و درست کردار است »


و « ای پیغمبر با کافران و منافقان جهاد و مبارزه کن و بر آنها سخت گیر ( بیش از این با آن عناصر فاسد و پلید ، حلم و مدارا مکن ) ، مسکن و منزلگاه آنها دوزخ است که بسیار منزلگاهی  بد ( و دردناک ) خواهد بود »